Articles and videos

Open-access articles and videos about teaching, learning and learning difficulties – in EnglishFinnish and Norwegian.

Avoimesti julkaistuja artikkeleita ja videoita opettamisesta, oppimisesta ja oppimisvaikeuksista – englanniksi, suomeksi ja norjaksi.

When learning math is difficult – Kun matematiikan oppiminen on vaikeaa


Guidelines for teaching and learning – Opettamisen ja oppimisen ohjenuoria

Debunking myths – Myyttien murtamista

The meaning of motivation for learning – Motivaation merkityksestä

Executive function – Toiminnanohjauksen tarpeellisuudesta

  • Executive function. An online professional development module discusses the science of executive function and self-regulation and how adult caregivers can help children build these skills. (Presentations and videos of about 90 mins.) Washington State Department of Early Learning.
  • Mihin lapsi tarvitsee toiminnanohjausta? Tarkastelussa toiminnanohjauksen keskeisiä osa-alueita, tarkkaavaisuuden ja muistin rooli toiminnanohjauksessa sekä toiminnanohjauksen kehitys ja arviointi. (ThinkMath-verkkopalvelu)

Principles of instruction – Opettamisesta ja oppimisesta osuvasti

Neuroscience meets education – Neurotieteen näkökulmaa