Publications

2021

 • Mononen, R., Aunio, P., & Leijo, S. (accepted). Esiopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen ThinkMath -interventiolla. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-bulletin.
 • Torkildsen, J. von K., Bratlie, S.S., Kristensen, J.K., Gustafsson, J-E., Lyster, S-A. H., Snow, C. E., Hulme, C., Mononen, R-M., Næss, K-A. B., López-Pedersen, A., Wie, O. B., & Hagtvet, B. E. (accepted). App-based morphological training produces lasting effects on word knowledge in primary school children: A randomized controlled trial. Journal of Educational Psychology.

2020

2019

 • Mononen, R. (2019). Matemaattiset oppimisvaikeudet – selittäviä tekijöitä [Mathematical learning difficulties – affecting factors]. Kielikukko.
 • Mononen, R. & Lopez-Pedersen, A. (2019). Matematikkvansker [Mathematical learning difficulties]. In E. Brefing, K.-A. Bottegaard Næss, & Tangen, R. Spesialpedagogikk [Special Needs Education]. Cappelen Damm akademisk.
 • Aunio, P., Korhonen, J., Ragpot, L., Törmänen, M., Mononen, R., & Henning, E. (2019). Multi-factorial approach to early numeracy – the effects of cognitive skills, language factors and kindergarten attendance on early numeracy performance of South African first graders. International Journal of Educational Research, 97, 65–76.

2018

 • Funderud, T., Mononen, R., Radišić, J., & Laine, A. (2018). A comparative study of variations in arithmetic fluency between Norwegian and Finnish third graders. European Journal of Special Needs Education, https://doi.org/10.1080/08856257.2018.1560618
 • Koponen, T., Mononen, R., & Puura, P. (2018). Matematiikan opetus ja kielellinen erityisvaikeus [Mathematics teaching and developmental language disorder]. In J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (Eds.), Matematiikan opetus ja oppiminen [Teaching and learning mathematics]. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Aunio, P., Hautamäki, J., & Mononen, R. (2018). Matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi [Pedagogical assessment of mathematics learning and learning difficulties]. In J. Joutsenlahti, H. Silfverberg & P. Räsänen (Eds.), Matematiikan opetus ja oppiminen [Teaching and learning mathematics]. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

2017

2016

 • Mononen, R., Aunio, P., & Tapola, A. (2016).  ThinkMath-verkkopalvelu. Matemaattisten taitojen tutkimukseen perustuva tukeminen. NMI Bulletin, 26(4), 51–66. [PDF, for personal use only]
 • Aunio, P., Mononen, R., Ragpot, L., & Törmänen, M. (2016). Early numeracy performance of South African school beginners. South African Journal of Childhood Education, 6(1), a496.
 • Aunio, P., Tapola, A., Mononen, R., & Niemivirta, M. (2016). Early mathematics skill development, low performance, and parental support in the Finnish context . In B. Blevins-Knabe & A. Berghout Austin (Eds.), Early childhood mathematical skill development in the home environment, pp. 51–70Springer.
 • Mononen, R., & Aunio, P. (2016). Counting skills intervention for low-performing first graders. South African Journal of Childhood Education, 6(1), a407.
 • Hotulainen, R., Mononen, R., & Aunio, P. (2016). Thinking skills intervention for low-achieving first graders. European Journal of Special Needs Education. Advance online publication. [PDF, for personal use only]

2015

 • Aunio, P., Hotulainen, R., Mononen, R., Tapola, A., & Törmänen M. (2015). ThinkMath-verkkopalvelu – tietoa ja harjoitusmateriaalia lasten matemaattisten ja ajattelun taitojen tukemiseen. Kielikukko, 4, 31-33. [PDF, for personal use only]
 • Aunio, P., Mononen, R., & Laine, A. (2015). Mathematical learning difficulties – snapshots of current European research. LUMAT, 3(5), 647-674.
 • Mononen, R. (2015). Lectio Praecursoria. Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics. eErika – erityispedagoginen tutkimus- ja menetelmätieto, 18-22. [PDF]

2014

 • Mononen, R. (2014). Early mathematics interventions: Supporting young children with low performance in mathematics. Research report 362. Helsinki: University of Helsinki.
 • Mononen, R., Aunio, P., Koponen, T., & Aro, M. (2014). A review of early numeracy interventions for children at risk in mathematics. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(1), 25-54.
 • Mononen, R. & Aunio, P. (2014). A Mathematics intervention for low-performing, Finnish second graders: findings from a pilot study. European Journal of Special Needs Education. Advance online publication. [PDF, for personal use only]
 • Mononen, R., Aunio, P., & Koponen, T. (2014). A pilot study of the effects of RightStart instruction on early numeracy skills of children with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 35(5), 999–1014. [PDF, for personal use only]
 • Mononen, R., Aunio, P., & Koponen, T. (2014). Investigating RightStart Mathematics kindergarten instruction in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 3(1), 2–26.
 • Koponen, T., Mononen, R., & Räsänen, P. (2014). Matemaattiset valmiudet [Mathematical readiness]. In T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (Eds.), Joko se puhuu. Kielen kehityksen vaikeudet lapsuusiässä [Developmental language difficulties in early childhood] (uudistettu painos/revised edition). Juva: PS-kustannus.

2013

2012

 • Aunio, P. & Mononen, R. (2012). Lokakuun puheenaihe: Erityistä tukea tarvitsevat oppijat – keitä he ovat? Luma-Sanomat 10/2012.

2011

2009

 • Aunio, P., Mononen, R., & Koponen, T. (2009). Intensiivikoulutuksen toimivuus kasvatuksen ammattilaisten oppimisvaikeustiedon täydentämisessä [Updating the knowledge of educators about children’s learning difficulties – the benefits of an intensive course]. NMI-Bulletin, 19(4), 48-56.

2006

 • Koponen, T., Mononen, R., & Räsänen, P., Ahonen, T. (2006). Basic numeracy in children with specific language impairment: heterogeneity and connections to language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 58-73. [PDF, for personal use only]

2003

 • Koponen, T., Mononen, R., & Räsänen, P. (2003). Tutkimus 9-11-vuotiaiden dysfaattisten lasten peruslaskutaidosta. [Basic numeracy of 9-11 years old children with specific language impairment] NMI-bulletin, 13(4),3-8.
 • Vainionpää, T., Mononen, R., Räsänen, P. (2003) Matemaattiset valmiudet [Mathematical readiness] Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu. Kielen kehityksen vaikeudet lapsuusiässä [Developmental language difficulties in early childhood] (ss. 292-303). Juva: PS-kustannus.